Status - Luxury Boat Club

מועדון בוטיק יוקרתי לבעלי סירות
ברמה של 5 כוכבים
על חוף הכנרת

אודות הפרויקט

 • 20 דונם עם חוף פרטי על שפת הכנרת
 • מועדון חברים סגור – MEMBERSHIP
  – חניון סירות V.I.P לבעלי המועדון
  – הקמת מלון 180 חדרים ברמת 5 כוכבים
  – מבנה ייעודי לטובת בעלי המועדון
  – אפשרות שימוש לבעלי המועדון

חניון מועדון סירות

 • חניון ייעודי ל 80 סירות בלבד!
 • שמירה וחניה מקורה לבעלי סירות.
 • שירות ירידה למים, כולל כל השירותים הנלווים.
 • בריכה פרטית לחברי המועדון .
 • מבנה של מקלחות ושירותים אישיים. לוקרים אישיים לבעלי המועדון.
 • חדר אירוח לבעלי המועדון בלבד.

מועדון חברים VIP

 • המיזם יחולק לקבוצה של משקיעים בעלי יחידות.
 • לקבוצה יש את התנאים שלה (הסכם שיתוף)
 • חברי המועדון ירכשו קרקע לטובת מקום חניה ושת"פ בהקמת מלון.
 • מבנה המלון של "המועדון" ישמש לטובת חברי המועדון.

זכויות חברי המועדון

 • שהייה במתחם לפי תיאום מראש.
 • מחיר מועדון משקף עלויות שימוש.
 • אחסון שנתי של הסירה.
 • שירות ירידה למים.
 • חברת ניהול תפעיל את היחידות הנותרות.

ההזדמנות למשקיע

מתחם הכולל מועדון סירות פרטי ייחודי

השבחת הקרקע

חניון סירות פרטי ייחודי

חברת ניהול של המתחם

בריכה פרטית של המועדון